معرفی مسئول بخش لیگ و مسابقات

کیومرث سنجرانی واحدمتولد  1368/06/01 سوابق تحصیلیمقطع: کارشناسیرشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی زراعت – اصلاح نباتات سوابق شغلی مرتبط با بازی مدیریت

بیشتر بخوانید