مسئولین کمیته

مسئولین کمیته بازی های فکری استان البرز

علی جعفری

معرفی مسئول بخش اتاق فرار( اسکیپ روم )

علی جعفری متولد  1366/088/29 سوابق تحصیلی مقطع: کارشناسی  رشته تحصیلی: حقوق سوابق شغلی مرتبط با بازی مدیریت مجموعه اسکیپ هاوس

معرفی مسئول بخش بازی های رومیزی

ایمان رستمنژاد متولد  1300/01/01 سوابق تحصیلی مقطع: کارشناسی  رشته تحصیلی: سوابق شغلی مرتبط با بازی از اعضا و طراحان مجموعه

معرفی مسئول بخش آموزش

امیرحسین صیفی متولد  1377/01/01 سوابق تحصیلی مقطع: کارشناسی  رشته تحصیلی: مخابرات دیجیتال و سیسکو سوییچ سوابق شغلی مرتبط با بازی

رضا مقدم

معرفی مسئول بخش باشگاه ها (کافه بازی)

رضا مقدم متولد  1364/03/01 سوابق تحصیلی مقطع: کارشناسی  رشته تحصیلی: حقوق عمومی سوابق شغلی مرتبط با بازی موسس و مدیر

معرفی مسئول کمیته بازی‌های فکری غرب کرج

محمد شریفیان متولد  1369/10/28 سوابق تحصیلی مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مدیریت مالی سوابق شغلی مرتبط با بازی طراح و